ยินดีต้อนรับสู่เวบไซต์ กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42